Gamle kart

Last ned kartet fra 2016 (A3-format)

Illustrasjonbildet over er et utsnitt fra kartet som ble tegnet i tilknytning til VM i 1978.
Legg merke til de tette kurvene. Kartet hadde en ekvidistanse på 2,5m for å harmonere med de kartene som ble brukt på VM.

3h-sponsorer